Hankala potilas vai hankala sairausKirja ja terveysblogi huonosti tunnetuista pitkäaikaissairauksista

Kela vartioi toimeentulotukiasiakkaan lääkitystä

Tällä kertaa vieraskynä-postaus kaveriltani Rosa Warskilta, kiitos hänelle tärkeästä avauksesta. Aihe mietityttää itseänikin entisenä toimeentulotuen asiakkaana. Olen samaa mieltä siitä, että tällainen on aivan kohtuutonta. Hoitava lääkäri päättää, onko jokin lääke välttämätön vai ei – päätöstä kutsutaan nimellä resepti. Korvattavat valmisteet on määritelty erikseen.

Otan mielelläni vastaan vieraskirjoituksia liittyen esimerkiksi kokemuksiin lääkäreistä, hoidoista tai byrokratiasta, nimellä tai nimimerkillä. Niitä voi lähettää osoitteeseen maija@writeme.com. Kannattaa tiedustella etukäteen kirjoituksen soveltuvuudesta blogiin.

Kela vartioi toimeentulotukiasiakkaan lääkitystä

Kelasta tuli tällaista:

Perustoimeentulotukihakemuksesi tullaan jatkossa hylkäämään XXXX valmisteen osalta, ellet esitä sellaista hyvän hoitokäytännön mukaista lääketieteellisesti perusteltua selvitystä, jonka perusteella valmiste on sairautesi kannalta tarpeellinen ja välttämätön.

Lisäselvityksestä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

– Sairauskertomusmerkinnät, joista selviää milloin XXXX:n lääkehoito on aloitettu, mitä valmisteita on kokeiltu ja millaiset olivat hoitotulokset
– Viimeisimmät XXXX alan sairauskertomukset
– Viimeisimmät hoitavan lääkärin sairauskertomukset

KELA on siis alkanut syynäämään uudelleen toimeentulotukea saavien lääkekorvauksia. Aiemmin toimeentulotuen maksusitoumus on kattanut kaikki julkisen sektorin määräämät lääkkeet, ja perusteluilla yksityisenkin. Nyt kuitenkin KELA vaatii lisäselvityksiä ainakin tiettyjen lääkkeiden osalta, eikä muuten suostu toimeentulotuen saajille korvaamaan niitä.

Tässä käydään silmät loistaen yhteiskunnan heikompiosaisten kimppuun. Yritetään evätä lääkkeitä, joiden tarpeellisuuden muut kuin (kansaneläke)vakuutuslääkärit ovat jo todenneet. Sosiaalivirkailijalla ei myöskään tulisi olla mahdollisuutta evätä lääkkeitä, koska eihän hänellä ole siihen ammattitaitoa eli lääkärin pätevyyttä.

KELA on julkaissut 6.9.2017 kalvosarjan “Muutoksia toimeentulotuen lääkkeitä koskeviin soveltamiskäytäntöihin”, missä luetellaan “ongelmatilanteita”, joita tulee lääkkeiden kanssa. Näihin kohdistetaan “potilaskohtaista harkintaa” – siis kyseenalaistaen alkuperäisen lääkärin arvion.

Ongelmatilanteiden ja “hyvän hoitokäytännön” käyttö perusteluna on helppo tulkita ajatteluksi, että toimeentulotuen saajat ovat lähtökohtaisesti lisätoimenpiteitä vaativia lääkkeiden väärinkäyttäjiä. Perustelu on paitsi eriarvoistava myös absurdi, koska lääkkeet voi edelleen saada kunhan maksaa itse. Kyse on vain lääkkeiden eväämisestä osana sosiaaliturvaa. Absurdia on myös, ettei pitkäaikaisen lääkityksen perusteetonta eväämistä ja yht’äkkistä katkaisua ilman hoitokontaktia koeta lainkaan ongelmatilanteeksi.

Kalvosarjassa viitataan STM:n 12.6.2017 asiasta antamaan muistioon.

Muistiossa STM 1) antaa KELA:lle melko vapaat kädet toimeentulotuen lääkkeiden uudelleensyynäykseen, 2) rajaa toimeentulotuen pois lääkkeistä, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, 3) kehottaa erityisesti pohtimaan lääkkeen tarvetta toimeentulotukikustannusten kannalta.

1) sivu 4: “Tukea hakevalta asiakkaalta voidaan kuitenkin edellyttää, että hän toimittaa lääkärin tai tarvittaessa erikoislääkärin lausunnon hoidon tai lääkkeen tarpeellisuudesta tai tarvittaessa muun terveydenhuollon ammattihenkilön arvion. Näin Kansaneläkelaitoksella on suhteellisen laaja mahdollisuus harkita tuen myöntämisen välttämättömyyttä ja tuen tarpeellista suuruutta.”

2) sivu 5: “Edellytetään että hoito tai lääke on hoidon kannalta välttämätön.”

3) sivu 11 yhteenveto: “Lääkkeen ja lääkevalmisteen valinnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hintaan ja hoidon kustannuksilla saavutettaviin kliinisiin vaikutuksiin. Potilaan tarpeen arviointi edellyttää aina potilaskohtaista harkintaa.”

Jos ymmärsin oikein, tässä käytännössä luodaan toimeentulotuen saajille kaksinkertainen järjestelmä lääkkeiden tarpeen tarkkailuun. Tavoitteena on kustannusten minimointi.

Huomattavaa on myös, ettei kalvoissa tai STM:n muistiossa ollut ainuttakaan mainintaa toimeentulotuen saajan yksityisyydensuojasta tai -tietosuojasta. Millä oikeudella KELA voi vaatia laajoja, yksityiskohtaisia ja hyvin henkilökohtaisia sairaskertomuksia rutiininomaisesti tietyltä väestöryhmältä?

Normaalisti terveydenhoidon yksityisyydensuoja on erittäin tarkka, mutta KELA:n tapauksessa terveystiedot päätyvät kasvottomille ja nimettömille virkailijoille. Mikä on tae, ettei terveystiedoista poimita “kirsikoita kakusta”, ja käytetä niitä hakijaa vastaan tulevan asioinnin yhteydessä?

Vaikkei mielestäni pitäisi, toimitin KELA:lle epikriisin asiaani koskien. HUS:sta saatu epikriisi eli hoitoloppuarvio ei riittänyt KELA:lle perusteeksi. Toimittamani epikriisi on virallisin mahdollinen dokumentti, jonka Suomessa voi hoidostaan saada, sekä HUS:n kyseisen yksikön johtajan kirjoittama. Se käy jokaiselle muulle taholle todisteeksi, paitsi KELA:lle.

Sen sijaan KELA vaati lisätodisteeksi vanhempia dokumentteja, joihin epikriisi osaltaan perustuu. Osa näistä dokumenteista on ~10 vuotta vanhoja. Kuinka monella toimeentulotuen saajalla edes on tallessa näin vanhoja terveystietoja? Mitä käy, jos dokumentteja ei ole, ja niiden myöntäneitä tahoja ei ole enää olemassa?

Koko juttu alkaa muistuttaa yhä enemmän amerikkalaista järjestelmää, jossa hoidon tarve voi olla perusteltu, mutta köyhät eivät hoitoa saa.

16 Comments

 1. Miten Kelan taviksilla voi olla oikeus nähdä ihmisten terveystiedot, kun 12 vuotta täyttäneiden lasten tietoja ei näe lapsen huoltajakaan Omakannasta…

 2. Nykyinen työkaverini työskenteli viime vuomma Kelassa toisen asteen kaupallisen alan koulutuksella etuuskäsittelijänä, en voisi mitenkkän kuvitella, että esim. hänellä olisi ollut mitään käsitystä jonkun sairauden vaatimasta lääkityksestä.

  Miten he voivat olla pätevämpiä päättämään tarvittavasta lääkityksestä kuin lääkkeen määrännyt lääkäri? Minkä lakipykälän turvin heillä on pokeus nähdä asiakkaan terveystietoja? Eihän kaikkia terveystietoja tarvitse edes luovuttaa hoitavalle lääkärille.

 3. Osuin tälle sivulle ihan sattumalta, ja järkytyin. Nyt kun KELA tekee kaikki nämä päätökset, moni varmaan tulee jäämään ilman tarvitsemiaan lääkkeitä.

  Crowdfunding saattaisi olla ratkaisu kuten USA:ssa? Siinähän syntyisi myös työpaikka hankkeen pyörittäjälle, ja asia saisi julkisuutta. Moni varmasti lahjoittaisi sen vitosen tai kympin.

 4. Tietenkin lakia tai säännöksiä pitää yrittää muuttaa, mutta se on pitkä tie, eikä ainakaan sairaseläkkeiden hakeminen KELA:sta ole tainnut helpottua julkisuudesta huolimatta.

  Omavastuuraja on 600 euroa vuosi (50 e/kk) korvattavista lääkkeistä jos sen saa kasaan. Mutta vaarana on, että asoita tongittuan KELA päättää että lääke ei ole tässä tapauksessa minkään korvauksen piirissä, jolloin omavastuu ei päde. Lääketehtaat ainakin muualla maailmassa myös lahjoittavat lääkkeitä ‘on compassionate grounds’.

  Todella vaikea tilanne.

 5. Mä en iha pienestä pelästy(aika karu nuoruus) mulla on sossussa aika, ens viikolla. Kartoitetaan, mun tilanne(oon iha paskana) on lääkitystä ja mä en tajua heidän kapula kieltään yhtään. On avio ero päällä ja kaupan päälle, uudella asunnolla, naapurin juppo on viina harhoissa ja esim. Mukamas eilen huutanut sille. En ole miestä nähnytkään moneen viikkoon…. Voi että osaa pelottaa, pientä suutaria tämä nyky meininki. Aivan arpa peliä.

 6. Hiukan kärjistäen: Kun ei nyt vielä suoraan uuniin pistetä, niin pyritään edistämään muuten “luonnollista poistumaa”.

 7. Tuosta syntyy myös ajatus, että kun olet toimeentulotukiasiakas, kuulut ihmisryhmään, jossa joku virkailija voi päättää, että vaikka saamasi lääke sinulle onkin tarpeellinen kokonaishyvinvointisi kannalta, voi joku tulkita tuon “Lääkkeen ja lääkevalmisteen valinnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hintaan ja hoidon kustannuksilla saavutettaviin kliinisiin vaikutuksiin” perusteella, että hinta on liian korkea saatuun hyötyyn nähden. Eli suoraan sanottuna joudatkin voimaan hieman huonommin, kun maksaa liikaa sun hyvinvointisi. Tämä on aivan päätön ajatus! Eikä tämä ajattelumalli tuo edes niitä kuviteltuja säästöjä, sillä kun ihmiset joutuvat säästämään lääkkeistä, ovat he pian entistä huonommassa kunnossa.

  • Näinhän se on. Joskus halvin lääke voi olla paras, joskus kallein valmiste. Ei-optimaalisen lääkityksen käyttö ei ainakaan edistä esimerkiksi työelämään paluuta.

   Mutta Suomessa kuvitellaan, että kun säästetään rahaa, säästetään rahaa. Niin kuin vanhassa hölmöläistarinassa, jossa leikataan peiton toisesta päästä pois ja ommellaan toiseen päähän.

 8. Käytin puolisen vuotta lääkekannabista, kunnes kela päätti toisin. Pääsin kipulaastaristakin eroon tuona aikana ja kivut oli paremmin hallinnassa. Kela oli kuitenkin eri mieltä ja paniikkihan siitä iski.
  Ensin kela halusi kuulla minkä takia maksusitoumus pitäisi myöntää lääkekannabikseen.
  Sitten kela halusi jtn. mainintoja siitä, että kipuklinikka konsultoi esim. minua hoitavaa lääkäriä tms. Kirjoitin, että miksi jne. jne. sitten lähetin lääkärintodistuksia 10 vuoden ajalta siitä, että kipuklinikka konsultoi jo minua leikkannutta lääkäriä ja sen jälkeen useita muita erikoislääkäreitä, mutta sitten kun lähetin näistä todistuksen, niin nämä ei riittäneetkään.
  Kela halusi tämän jälkeen lausunnot kipuklinikalta, mitä ei todellisuudessa ole, koska kipuklinikka konsultoi minua hoitaneita lääkäreitä ja näistä oli myös lausuntoja. Lausunnoissa luki myös selvästi, että kipuklinikalla ei ole minulle enää mitään tarjottavaa.
  Tämä oli siis pelkkää vittuilua kelalta. Käskivät menemään terveyskeskukseen ja sieltä kipuklinikalle. Nyt olen sinne saanut ajan samantien kun 10 vuotta lääkärit yritti saada minua kipuklinikalle tuloksetta. Aina vaan ovat sieltä sanoneet, että ei ole aikoja sinne ja konsultoivat lääkäriä ja määräävät opioideja. Nyt terveyskeskuksen lääkäri sai minulle sinne ajan heti kun lääkekannabiksesta kyse, muuten eivät ole minua sinne halunneet 10 vuoden aikana useiden erikoislääkäreiden yrityksistä huolimatta. Nyt yksi terveyskeskuksen lääkäri sai minut sinne siis heti kun kerroin, että lääkekannabis on lopetettu. Vittu mitä menoa!
  Joutuu nyt kärsimään kivuista ja vainoharhaisita kelan tädeistä. Lonkassa siis kasvaa kokoajan kasvaimia ja sairaus jäytää nivelen paskaksi ja kivut on yhtä helvettiä ja tuntuu, että kuolen pelkkään kipuun, mikä nyt on mahdotonta. Olin 26 vuotias kun sairaus alkoi. Lääkekannabiksesta sain tähän parhaimman avun, mutta kelan mielestä lääkekannabis ei auta. Siis mitä vittua!

  • Vaikkei kohdallani ole kyse kannabiksesta, ymmärrän tilannettasi. Kokemasi kohtelu on yksi syy, miksen ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä.

   KELA:lle ei mikään riitä, koska koko hommassa tähdätään lääkkeiden eväämiseen. Vahvoista kivuista kärsivää kohdellaan narkkarina, joka ei ansaitse hoitoa, ja jonka pitää todistaa tarpeensa yhä uudelleen ja uudelleen. Asiasta on jopa kysytty KELA:n etuuspäällikkö Marja-Leena Valkoselta, jonka vastaus on kuulunut:

   ”Lääkkeiden väärinkäyttöä ei toimeentulotuella tueta !”

 9. Tämä olisi ihan viimeisen päälle sellainen asia, josta pitäisi tehdä iso juttu ihan valtakunnanmediassa. Sellainen, jossa toimittaja pääsee itse näkemään Kelan päätökset asiasta.

  Sillä hiljaa tästä ei kannata olla, ja ainoa, joka voi asiaa voi ajaa eteenpäin, on henkilö jolle päätös on annettu.

 10. “Toimita lääkärin lausunto lääkkeen tarpeellisuudesta sairaudenhoitoon.”

  😀

  Ihan huvittava kohta oli lukea päätöksestä tuo. Yleensähän käsittääkseni määrätään lääkäreiden toimesta nimenomaan sellaisia lääkkeitä, jotka ovat tarpeellisia potilaille sairaudenhoitoon (ainakin vähintään lääkäreiden kuvitelmissa).

  No joo, kaikkea ne keksii. Lisää on varmasti juonittelua luvassa. Köyhät kyykkyyn…vai mitä, Jaakko Teppo:

  https://www.youtube.com/watch?v=WqE5ELmAi8I