Hankala potilas vai hankala sairausKirja ja terveysblogi huonosti tunnetuista pitkäaikaissairauksista

Kaksisuuntainen mielialahäiriö sekoittuu masennukseen

Hesarissa oli viikonloppuna juttu siitä, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä ei useinkaan tunnisteta. Moni saa vain masennusdiagnoosin ja ehkä vuosia myöhemmin selviää, että kyseessä olikin kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Jutussa ei kuitenkaan mainita kahta tärkeää asiaa, jotka liittyvät vääriin diagnooseihin.

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (vanh. “maaninen depressio”) esiintyy masennuksen lisäksi jaksoittaisesti maniaa ja/tai lievempää hypomaniaa. Molempia näistä pidetään usein eräänlaisina “masennuksen vastakohtina”, joissa mieliala on alentuneen sijaan kohonnut. Joskus ilmenee myös dysforiaa, joka on eräänlainen masennuksen ja manian sekoitus.

Hypomaniaan yhdistetään kohonnut mieliala, energisyys, touhukkuus ja vähäinen unentarve. Se voi kuitenkin ilmetä ärtyisyytenä, kiihtymyksenä, ahdistuksena, laukkaavina ajatuksina ja keskittymisvaikeuksina ilman erityisen kohonnutta mielialaa.

Monien asiantuntijoiden mielestä “tarkemmin määrittelemättömään kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön” (bipolar NOS), “pehmeään bipolaarisuuteen” tai “kaksisuuntaisen spektrin häiriöön” ei välttämättä liity edes hypomaniaa. Siinä masennus on selvästi jaksomaista, johon liittyy jonkin verran mielialan ailahtelua. Usein mukana on myös voimakasta ahdistusta, motorista hidastumista ja pidentynyt yöuni, mutta myös vaikea unettomuus on mahdollista.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusta on kuvailtu enemmän energian, motivaation ja keskittymiskyvyn puutteeksi sekä hidastumiseksi kuin surumielisyydeksi tai toivottomuudeksi.

Väärät diagnoosit ovat ongelmallisia, sillä yleensä masennuslääkkeet ainakaan yksinään eivät auta kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (mukaan lukien tuo “pehmeä bipolaarisuus”) ja voivat jopa nopeuttaa sairauden etenemistä. (Siitä kiistellään, pitäisikö niitä määrätä lainkaan bipolaariseen häiriöön, jota taas hoidetaan mielialantasaajilla.)

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä pitäisi epäillä masentuneella silloin, jos ihmisellä on ollut nuoresta asti masennusjaksoja, suvussa on kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja/tai masennuslääkkeet eivät tunnu auttavan.

Lisää tietoa kirjastani Hankala potilas vai hankala sairaus. Pari vuotta sitten blogasin myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidoista.

Englanniksi pehmeästä bipolaarisuudesta löytyy paljon kehuttu Jim Phelpsin kirja nimeltä Why Am I Still Depressed? Recognizing and Managing the Ups and Downs of Bipolar II and Soft Bipolar Disorder sekä nämä artikkelit, joita olen käyttänyt lähteinä:

Lobban F, Solis-Trapala I, Symes W ym. Early warning signs checklists for relapse in bipolar depression and mania: utility, reliability and validity. J Affect Disord. 2011 Oct;133(3):413-22. (PubMed)

Bowden CL. Strategies to reduce misdiagnosis of bipolar depression. Psychiatr Serv. 2001 Jan;52(1):51-5. (linkki koko artikkeliin)

Ghaemi SN, Ko JY, Goodwin FK. “Cade’s disease” and beyond: misdiagnosis, antidepressant use, and a proposed definition for bipolar spectrum disorder. Can J Psychiatry. 2002 Mar;47(2):125-34. (linkki koko artikkeliin)

Comments are closed.